HOSE: Thông báo về việc hủy tổ chức chào bán cạnh tranh thông thường chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư tại CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Lúc 16h00 ngày 24/03/2020, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia cạnh tranh và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký cạnh tranh. Theo Điều 14 Quy chế chào bán cạnh tranh thông thường chuyển nhượng vốn của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu ban hành kèm Quyết định số 102/QĐ-SGDHCM ngày 12/03/2020 thì cuộc chào bán cạnh tranh này không đủ điều kiện để tổ chức nên cuộc chào bán cạnh tranh được coi là không thành công.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!