HOSE: Thư mời tham dự chương trình “Đối thoại gặp gỡ Nhà đầu tư”

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thư mời tham dự chương trình “Đối thoại gặp gỡ Nhà đầu tư” như sau (xem file đính kèm):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!