In Trần Phú: Thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty CP In Trần Phú trân trọng thông báo về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!