Kết quả đăng ký mua cả lô cổ phần của Công ty cổ phần Điện máy do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cả lô cổ phần của Công ty cổ phần Điện máy do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Điện máy
  3. Địa chỉ: 163 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 72.900.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá theo lô: 6.146.200 cổ phần
  6. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 08 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 02 NĐT           Cá nhân trong nước: 06 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT            Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 49.169.600 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 12.292.400 CP        
       Cá nhân trong nước: 36.877.200 CP
      Tổ chức nước ngoài: 0 CP                        
      Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/10/2022
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút 18/10/2022

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!