Kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên do Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên do Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu sở hữu như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP Du lịch Kim Liên
  2. Địa chỉ: Số 5-7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 69.571.530.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.870.970 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 03 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 01 NĐT                      Cá nhân: 02 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.870.800 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 765.300 cổ phần        Cá nhân: 1.105.500 cổ phần

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/4/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!