Kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội    
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
  3. Địa chỉ: Số 45B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 751.800 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 14 NĐT

               Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 14 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.666.800 cổ phần

               Trong đó: Tổ chức: 0 CP                                    Cá nhân: 2.666.800 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/06/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 15/06/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!