Kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
  2. Địa chỉ: Số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  3. Vốn điều lệ: 41.596.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 443.500 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 03 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 01 NĐT               Cá nhân trong nước: 02 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT                 Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 222.200 cổ phần

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 222.000 CP    Cá nhân trong nước: 200 CP
      Tổ chức nước ngoài: 0 CP              Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2022
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút 29/12/2022

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!