Kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
  2. Địa chỉ: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá theo lô: 41.745.862 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: .02 NĐT          Cá nhân trong nước: 0 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT            Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần theo lô đăng ký mua: 83.491.724 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 83.491.724 CP         Cá nhân trong nước: 0 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP                        Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/4/2022
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút 05/4/2022

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!