Không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do UBND tỉnh Sơn La sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La sở hữu vào ngày 31/3/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 24/3/2022) chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-SGDHN ngày 03/3/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La sở hữu vào ngày 31/3/2022

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!