Không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do UBND tỉnh Sơn La sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La sở hữu vào ngày 15/02/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 08/02/2023) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia mua chào bán cạnh tranh cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-SGDHN ngày 12/01/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên chào bán cạnh tranh cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La sở hữu vào ngày 15/02/2023.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!