Không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu vào ngày 21/4/2023.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 14/4/2023) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-SGDHN ngày 14/03/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu vào ngày 21/4/2023

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!