Lịch nghỉ giao dịch và làm việc nhân ngày Ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05/2020

 

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ giao dịch và làm việc nhân ngày Ngày Chiến thắng 30/04

 và Quốc tế Lao động  01/05/2020)

  • Căn cứ Thông báo số 1317/TB – SGDHN  ngày 06/11/2019 v/v công bố lịch nghỉ giao dịch năm 2020 của Sở GDCKHN;
  • Căn cứ TB số 1339/TB –SGDCKHCM ngày 07/11/2019 V/v công bố lịch nghỉ giao dịch năm 2020 của Sở GDCKHCM
  • Căn cứ TB số 2975/TB – VSD ngày 06/11/2019 v/v lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

 
Công ty CP Chứng khoán Asean ( ASEAN SECURITIES) xin thông báo lịch nghỉ giao dịch và làm việc  nhân Ngày chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2020 cụ thể như sau:
1/ Công ty nghỉ giao dịch và làm việc từ  Thứ Năm ngày 30/04/2020 đến hết thứ Thứ 6 ngày 01/05/2020.
2/ Thời gian giao dịch và làm việc trở lại : Thứ 2 ngày 04/05/2020.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo tới khách hàng để thuận tiện cho việc giao dịch và làm việc.

Nơi nhận:Các Phòng ban Ho – CN;
– Lưu VP.

     CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Lê Thị Thanh Bình

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!