Phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2011

Hội đồng quản trị công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2011 như sau:

 1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty CP chứng khoán Đông Nam Á
 2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo
 3. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20:1
 4. Số lượng trái phiếu phát hành: 0000 (một triệu) trái phiếu
 5. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam
 6. Hình thức và mệnh giá trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá 1000 (một trăm ngàn) đồng/trái phiếu
 7. Giá phát hành: bằng mệnh giá trái phiếu
 8. Tổng giá trị phát hành: 100000 (một trăm tỷ) đồng
 9. Mục đích phát hành: sử dụng nguồn thu từ đợt phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Cụ thể, số tiền thu được sẽ dùng để phục vụ cho dự án phần mềm core, mở rộng mạng lưới hoạt động của Công ty và phục vụ các nhu cầu vốn khác.
 10. Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm
 11. Lãi suất: Năm thứ nhất 18%/năm. Từ năm thứ hai, bằng lãi suất huy động trung bình kỳ hạn 12 tháng của 04 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV +3%/năm.
 12. Tỷ lệ chuyển đổi: Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 vào thời điểm đáo hạn.
 13. Hình thức thanh toán: trả lãi định kỳ hàng năm, gốc được thanh toán vào cuối kỳ. Ngoài ra, sau khi phát hành, Công ty có thể mua lại trái phiếu trước hạn nếu khách hàng có yêu cầu và được Công ty chấp thuận.
 14. Thời gian phát hành: cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 20

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!