SeABank: Hướng dẫn quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành theo đợt chào bán ra công chúng năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo về việc Hướng dẫn quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành theo đợt chào bán ra công chúng năm 2021.
Vui lòng xem chi tiết Hướng dẫn Quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành theo đợt chào bán ra công chúng năm 2021 và các mẫu biểu tại file đính kèm.
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!