SeABank: Nghị quyết HĐQT thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2020.
Chi tiết xem tại file đính kèm.
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!