Asean Securities thông báo một số lưu ý khi triển khai giao dịch buổi chiều

Công ty Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities ) xin thông báo một số lưu ý khi triển khai giao dịch buổi chiều
Khi triển khai giao dịch buổi chiều, Trong thời gian “Nghỉ” giữa hai phiên sáng – chiều, Công ty chứng khoán không được phép:
–      Đặt lệnh mới, sửa, hủy lệnh của giao dịch khớp lệnh;
–     Quảng cáo, hủy quảng cáo giao dịch thỏa thuận;
–     Thực hiện, hủy giao dịch thỏa thuận.
Ngoài ra, nhà đầu tư cần lưu ý: Các lệnh khớp một phần hoặc chưa khớp và chưa bị hủy trong phiên giao dịch buổi sáng sẽ được chuyển qua phiên giao dịch buổi chiều và tiếp tục tham gia khớp lệnh; biên độ dao động giá được áp dụng cho cả ngày giao dịch; cách xác định giá tham chiếu và việc sửa, hủy lệnh giao dịch được thực hiện theo Quy chế giao dịch hiện hành.
HOSE sẽ không tiếp tục áp dụng thời gian thanh toán T+1 đối với giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trở lên khi chính thức triển khai giao dịch buổi chiều. Việc thanh toán giao dịch CP và chứng chỉ quỹ niêm yết tại các Sở giao dịch được thực hiện với ngày thanh toán là T+3.

Việc điều chỉnh trên được áp dụng từ ngày giao dịch 05/3/2012

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!