Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT
—–**—–

(Căn cứ theo Quyết định số 354/QĐ-ĐTKDV ngày 22/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật)
1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT
– Địa chỉ: Số 101A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội
– Điện thoại: (84-24) 38237504/05               Fax: (84-24) 37474713
– Ngành nghề kinh doanh chính: Cho thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi; Dịch vụ chế bản điện tử và các dịch vụ thương mại khác theo quy định của pháp luật; Kinh doanh mua bán các loại vật tư thiết bị phục vụ trong ngành in; Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, thiết bị ngành in; In các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, tem nhãn, bao bì, các biểu mẫu thống kê, giấy tờ và các tài liệu phục vụ công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính theo quy định của pháp luật.
– Vốn điều lệ: 15.710.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm mười triệu đồng)
– Vốn đầu tư của SCIC tại Công ty Cổ phần In Khoa học kỹ thuật: 2.516.660.000 đồng (tương ứng tỷ lệ 16,02% vốn điều lệ Công ty).
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật (“Quy chế đấu giá”).
3. Tổ chức tư vấn và tổ chức thực hiện bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
4. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:
– Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần In Khoa học kỹ thuật
– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai cả lô, trong đó số lô là 01 lô cổ phần
– Số cổ phần đấu giá: 01 lô tương ứng với 251.666 cổ phần
– Giá khởi điểm của lô cổ phần: 7.978.000.000 đồng/lô cổ phần           Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
– Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: 01 lô tương ứng với 251.666 cổ phần
– Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam.
5. Công bố thông tin, Đăng ký đấu giá, Nộp tiền đặt cọc:
– Công bố thông tin: Trên ba (03) số liên tiếp của Báo Đầu tư, Báo Hà Nội Mới; Trang thông tin điện tử của SCIC, CTCP In Khoa học kỹ thuật, CTCP Chứng khoán Asean từ ngày 09/02/2022.
– Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ 08 giờ 00 ngày 09/02/2022 đến trước 16 giờ 00 ngày 23/02/2022
– Nộp tiền đặt cọc vào tài khoản số: 0011002550088 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở Giao dịch, đơn vị thụ hưởng là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
6. Nộp phiếu tham dự đấu giá:
– Nộp trực tiếp vào hòm phiếu tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá chậm nhất 15 giờ 00 ngày 02/03/2022
– Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean – Tầng 4 số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
– Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 02/03/2022
– Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean – Tầng 4 số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 03/03/2022 đến ngày 09/03/2022
9. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt cọc: từ ngày 03/03/2022 đến ngày 09/03/2022
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua lô cổ phần tham khảo Quyết định Phê duyệt phương án bán cổ phần, Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn, www.inkhkt.vn; https://www.aseansc.com.vn/ và tại các địa điểm công bố thông tin theo Quy chế đấu giá)

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!