Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn

1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Vân tải Đường sắt Sài Gòn
– Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
– Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hành khách đường sắt. Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường sắt; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế; Đại lý vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; Vận tải hàng hóa đường sắt. Chi tiết: Đại lý vận tải đường sắt; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ; Các dịch vụ liên quan đến việc tổ chức và thực hiện chuyên chở hành khách, hành lý, bao gửi và hàng hóa bằng đường sắt; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Dịch vụ vận tải đường thủy; sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Chế tạo, đóng mới các phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí; Sản xuất, chế tạo phụ tùng, cấu kiện các loại, container và gia công cơ khí (không hoạt động tại trụ sở);…
– Vốn điều lệ: 503.100.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 7.210.600 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 11/11/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/11/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á – Số 31-33-35 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 30 phút ngày 03/12/2015
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 07/12/2015
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/12/2015 đến 16h00 ngày 17/12/2015
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/12/2015 đến ngày 14/12/2015
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!