Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt

1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt
– Địa chỉ: Số 115 QL 20, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh phân bón, vật tư phục vụ sản xuất, vật liệu xây dựng; Trồng, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê, hàng nông sản,…
– Vốn điều lệ: 67.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ đồng chẵn)
Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 4.355.000 cổ phần chiếm 65,00% vốn điều lệ.
– Cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên: 50.600 cổ phần chiếm 0,76% vốn điều lệ.
– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 2.294.400 cổ phần chiếm 34,24% vốn điều lệ.
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.294.400 cổ phần (tương ứng 34,24% vốn điều lệ)
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 01/12/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á – Số 31-33-35 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 23/12/2015
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 25/12/2015
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/12/2015 đến 16h00 ngày 04/01/2016
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 04/01/2016
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!