Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vật Tư Thiết bị văn hóa

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!