Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV
– Địa chỉ: Số 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
– Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông; Đầu tư, kinh doanh
phát triển nhà ở; Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng; Thi công xây lắp; …
– Vốn điều lệ dự kiến: 3.000.000.000.000 đồng
Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 108.000.000 cổ phần, chiếm 36,00% vốn điều lệ
– Cổ đông là CBCNVLĐ: 1.694.500 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ
– Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 135.000.000 cổ phần, chiếm 45,00% vốn điều lệ
– Cổ phần bán đấu giá công khai: 55.305.500 cổ phần, chiếm 18,44% vốn điều lệ
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 55.305.500 cổ phần (18,44% vốn điều lệ)
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 08h00 ngày 08/09/2017 đến 16h00 ngày 27/09/2017 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15 giờ 00 phút ngày 03/10/2017
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 05/10/2017
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/10/2017 đến ngày 14/10/2017
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/10/2017 đến ngày 12/10/2017
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!