Thông báo bổ sung danh mục giao dịch ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo bổ sung cổ phiếu BID ( NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) vào danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ với tỷ lệ cho vay là 50% kể từ ngày 05/08/2015.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!