Thông báo bổ sung lần 2 về việc chào bán ra công chúng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Phương Đông

Ngày 21/12/2017, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo bổ sung lần 2 về việc chào bán ra công chúng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Phương Đông và Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐQT ngày 08/12/2017 của Ngân hàng Phương Đông về việc thông qua Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại OCB.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng công bố toàn văn hai công văn trên.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!