Thông báo bổ sung về việc chào bán ra công chúng cổ phiếu của Vietcombank tại Ngân hàng TMCP Phương Đông

Ngày 13/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo bổ sung về việc chào bán ra công chúng cổ phiếu của Vietcombank tại Ngân hàng TMCP Phương Đông. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng công bố toàn văn thông báo trên.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!