Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La sở hữu

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La
– Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La
– Địa chỉ: Số 7 đường Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
– Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nội thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị …
Vốn điều lệ: 304.624.627.915 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.165 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 19.080.876 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
2. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/01/2023 đến 15h30 ngày 08/02/2023 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – Tầng 4,5,6,7 tòa nhà Số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Tầng 2, 77- 79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/02/2023
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: 09h00 ngày 15/02/2023
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 22/02/2023
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/02/2023 đến ngày 22/02/2023
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!