Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
– Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức
– Địa chỉ: Số 318 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu
– Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình dân dụng;…
– Vốn điều lệ: 17.420.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 32.760.000.000 đồng/01 lô cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 1.152.000 cổ phần
– Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
– Số mức giá: Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham chào bán cạnh tranh.
– Tiền đặt cọc: 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh bằng đồng Việt Nam
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
2. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 21/4/2022 đến 16h00 ngày 04/5/2022 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, SCIC, CTCP Chứng khoán Phố Wall và các đại lý chào bán cạnh tranh).
3. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
Trước 15h00 ngày 10/05/2022 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh.
4. Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: 9h00 ngày 12/05/2022
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/05/2022 đến ngày 19/05/2022.
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/05/2022 đến ngày 19/05/2022
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!