Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

(theo Quyết định số 49/QĐ-ĐTKDV ngày 28/2/2018 và Công văn số 266/ĐTKDV-ĐT4 ngày 28/2/2018 của SCIC)

 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật
 • Địa chỉ : Số 101A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.
 • Điện thoại : 024 823 7504                                    Fax      : 024 823 7506
 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Cho thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi; Dịch vụ chế bản điện tử và các dịch vụ thương mại khác theo quy định của pháp luật; Kinh doanh mua bán các loại vật tư thiết bị phục vụ trong ngành in; Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, thiết bị ngành in; In các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, tem nhãn, bao bì, các biểu mẫu thống kê, giấy tờ và các tài liệu phục vụ công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính theo quy định của pháp luật
 2. Vốn điều lệ: 15.710.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm mười triệu đồng).
 3. Cổ phần chào bán:

-Số lượng cổ phần chào bán: 800.760 cổ phần                 – Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần.                           – Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Bước giá: 100 đồng                                                        – Bước khối lượng: 10 cổ phần
– Số lượng mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần

 1. Điều kiện tham dự: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật.
 2. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean
 • Địa chỉ : Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Điện thoại : 024 6275 3844                      Fax: 024 6275 3816                Website: aseansc.com.vn
 1. Thời gian và địa điểm nộp Đơn đăng ký tham gia và tiền đặt cọc: Từ 8h30’ ngày 07/03/2018 đến 15h30’ngày 16/03/2018 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Asean.
 2. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 15h30’ngày 19/03/2018 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Asean. (Chi tiết theo Quy chế chào bán cạnh tranh)
 3. Tổ chức chào bán cạnh tranh:
 • Thời gian: 16h00’ ngày 19 tháng 03 năm 2018 tại Công ty CP Chứng khoán Asean.
 • Địa chỉ : Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Chi tiết theo Quy chế chào bán cạnh tranh
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc             : Chi tiết theo Quy chế chào bán cạnh tranh

(Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần tham khảo tại địa điểm đăng ký và trên website: www.scic.vn; www.inkhkt.vn; www.aseansc.com.vn)

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!