Thông báo chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng

THÔNG BÁO
CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ LÂM ĐỒNG
—–**—–

(Căn cứ theo Quyết định số 68/QĐ-ĐTKDV ngày 11/03/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) v/v Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Lâm Đồng).
1. Thông tin chung về doanh nghiệp: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Lâm Đồng
– Địa chỉ: Số 3 Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
– Điện thoại: (84-263) 382 1740 Fax: (84-263) 381 0987
– Ngành nghề kinh doanh chính: Thi công, xây lắp các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp (mã ngành 4290) và các ngành nghề kinh doanh khác theo đăng ký kinh doanh.
– Vốn điều lệ: 11.500.000.000 đồng (Mười một tỷ năm trăm triệu đồng).
– Vốn đầu tư của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Lâm Đồng: 7.830.350.000 đồng (tương ứng tỷ lệ 68,09% vốn điều lệ Công ty).
2. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng (“Quy chế chào bán cạnh tranh”).
3. Tổ chức tư vấn và Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
4. Cổ phần chào bán thông qua chào bán cạnh tranh:
– Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Lâm Đồng
– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Phương thức chào bán: Chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần
– Số cổ phần chào bán cạnh tranh: 01 lô tương ứng với 783.035 cổ phần
– Giá khởi điểm của lô cổ phần: 45.362.000.000 đồng/lô cổ phần
– Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
– Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 01 lô tương ứng với 783.035 cổ phần
– Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
5. Công bố thông tin, Đăng ký chào bán cạnh tranh, Nộp tiền đặt cọc:
– Công bố thông tin: Trên ba (03) số liên tiếp của Báo Đầu tư, Báo Kinh tế và Đô Thị, Báo Lâm Đồng; Trang thông tin điện tử của SCIC, CTCP Chứng khoán Asean từ ngày 19/04/2022.
– Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ 08 giờ 00 ngày 19/04/2022 đến trước 16 giờ 00 ngày 04/05/2022
6. Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Nộp trực tiếp vào hòm phiếu được niêm phong tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh chậm nhất 15 giờ 00 ngày 11/05/2022
7. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 11/05/2022
– Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean – Tầng 4 số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 12/05/2022 đến ngày 18/05/2022
9. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt cọc: từ ngày 12/05/2022 đến ngày 18/05/2022
(Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh mua lô cổ phần tham khảo Quyết định Phê duyệt phương án bán cổ phần, Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn, https://www.aseansc.com.vn/ và tại các địa điểm công bố thông tin theo Quy chế chào bán cạnh tranh).

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!