Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị do UBND tỉnh Quảng Trị sở hữu

Ngày đấu giá: 03/10/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.400.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 13.358 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 46 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 46 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.753.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 46 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.753.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 630.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 200 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 20.001 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 13.358 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 20.001 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 14.234 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 16.097 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 10.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.400.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 38.633.573.200 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 10/10/2019

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!