Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn
– Địa chỉ: Số 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phân phối dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu mỏ; nguyên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc – hóa dầu; …..
– Vốn điều lệ: 31.004.996.160.000 (Ba mươi mốt ngàn không trăm lẻ bốn tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu một trăm sáu mươi ngàn) đồng
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.333.214.835 cổ phần, chiếm 43,00% vốn điều lệ
+ Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 1.519.244.812 cổ phần, chiếm 49,00% vốn điều lệ
+ Cổ phần bán cho người lao động: 6.483.000 cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ
+ Cổ phần bán đấu giá công khai: 241.556.969 cổ phần, chiếm 7,79% vốn điều lệ
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 14.600 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 241.556.969 cổ phần, chiếm 7,79% vốn điều lệ
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ 08h00 ngày 19/12/2017 đến 16h00 ngày 09/01/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 15/01/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 17/01/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/01/2018 đến ngày 27/01/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 18/01/2018 đến 24/01/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!