Thông báo đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ LÂM ĐỒNG
—–**—–

(Căn cứ theo Quyết định số 341/QĐ-ĐTKDV ngày 14/12/2021 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) v/v Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Lâm Đồng).
1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
– Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Lâm Đồng
– Địa chỉ: Số 3 Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
– Điện thoại: (84-263) 382 1740 Fax: (84-263) 381 0987
– Ngành nghề kinh doanh chính: Thi công, xây lắp các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp; Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Khảo sát, thiết kế các công trình giao thông.
– Vốn điều lệ: 11.500.000.000 đồng (Mười một tỷ năm trăm triệu đồng).
– Vốn đầu tư của SCIC tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Lâm Đồng: 7.830.350.000 đồng (tương ứng tỷ lệ 68,09% vốn điều lệ Công ty).
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng (“Quy chế đấu giá”).
3. Tổ chức tư vấn và tổ chức thực hiện bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
4. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:
– Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng
– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần
– Số cổ phần đấu giá: 01 lô tương ứng với 783.035 cổ phần
– Giá khởi điểm của lô cổ phần: 45.362.000.000 đồng/lô cổ phần
– Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
– Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 01 lô tương ứng với 783.035 cổ phần
– Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
– Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam.
5. Công bố thông tin, Đăng ký đấu giá, Nộp tiền đặt cọc:
– Công bố thông tin: Trên ba (03) số liên tiếp của Báo Đầu tư, Báo Kinh tế và Đô Thị, Báo Lâm Đồng; Trang thông tin điện tử của SCIC, CTCP Chứng khoán Asean từ ngày 31/12/2021.
– Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ 08 giờ 00 ngày 31/12/2021 đến trước 16 giờ 00 ngày 15/02/2022
– Nộp tiền đặt cọc vào tài khoản số: 0011001703566 mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, đơn vị thụ hưởng là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
6. Nộp phiếu tham dự đấu giá:
– Nộp trực tiếp vào hòm phiếu tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá chậm nhất trước 15 giờ 00 ngày 22/02/2022
– Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean – Tầng 4 số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
– Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 22/02/2022
– Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean – Tầng 4 số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 23/02/2022 đến ngày 01/03/2022
9. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt cọc: từ ngày 23/02/2022 đến ngày 01/03/2022
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua lô cổ phần tham khảo Quyết định Phê duyệt phương án bán cổ phần, Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn, https://www.aseansc.com.vn/ và tại các địa điểm công bố thông tin theo Quy chế đấu giá).

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!