Thông báo đấu giá chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
– Địa chỉ: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
– Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su; Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện ….
– Vốn điều lệ: 40.000.000.000.000 (Bốn mươi ngàn tỷ) đồng
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 3.000.000.000 cổ phần, chiếm 75,00% vốn điều lệ
+ Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 475.123.761 cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ
+ Cổ phần bán cho người lao động thường xuyên: 48.577.300 cổ phần, chiếm 1,21% vốn điều lệ
+ Cổ phần bán cho người có hợp đồng khoán: 344.410 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ
+ Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn: 830.769 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
+ Cổ phần bán đấu giá công khai: 475.123.761 cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 475.123.761 cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ 08h00 ngày 08/01/2018 đến 16h00 ngày 25/01/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 31/01/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 02/02/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/02/2018 đến ngày 12/02/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!