Thông báo đấu giá Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN – VINACOMIN
Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Thiết bị điện – Vinacomin, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Thiết bị điện – Vinacomin như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CTCP  THIẾT BỊ ĐIỆN – VINACOMIN
2.     Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, TP. Cẩm Phả,T. Quảng Ninh
3.     Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; Sản xuất thiết bị điện khác; Sản xuất sản phẩm khác từ cao su; Sản xuất các cấu kiện kim loại …
4.     Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng
5.     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6.     Giá khời điểm: 29.700 đồng
7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.116.300 cổ phần
8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 1.078.000 cổ phần
9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
–       Thời gian: Từ ngày 16/07/2015 đến 15giờ 30 phút ngày 05/08/2015
–       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Thiết bị điện – Vinacomin)
11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:
–       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 10/08/2015
–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:
–       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 12/08/2015
–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/08/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/08/2015
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày  14/08/2015 đến ngày 19/08/2015

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!