Thông báo đấu giá quyền mua cổ phiếu của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) sở hữu

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
– Địa chỉ: Lầu 5&6 Tòa nhà AB Tower, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
– Ngành nghề kinh doanh chính: Lầu 5&6 Tòa nhà AB Tower, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
– Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng, tương đương 305.882.263 cổ phiếu
Số lượng quyền mua sở hữa của HFIC: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang nắm giữ 72.975.180 cổ phần, tương đương 23,86% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC). Theo đó, số lượng quyền mua cổ phần HSC của HFIC tương ứng với số cổ phần sở hữu là 72.975.180 quyền mua.
Quyền mua cổ phiếu chào bán:
+ Loại chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
+ Giá khởi điểm: 13.150 (Mười ba nghìn một trăm năm mươi) đồng/quyền mua (theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐTV ngày 04/11/2021 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh).
+ Số lượng quyền mua cổ phiếu bán đấu giá: 72.975.180 quyền mua cổ phiếu, tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm được quyền mua là 36.487.590 cổ phiếu (Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1, cứ 02 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm với giá 14.000 đồng/cổ phiếu)
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 09/11/2021 đến 16h00 ngày 19/11/2021 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Tầng 2, 77- 79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 25/11/2021
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 29/11/2021
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 02/12/2021
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 06/12/2021
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!