Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch tại HSX và HNX

Căn cứ theo công văn số 3618 ngày 03/07/2013 của UBCKNN về việc: Thay đổi thời gian giao dịch phiên chiều tại các SGDCK. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo thời gian giao dịch tại HSX và HNX được áp dụng như sau:
1.      Thời gian giao dịch áp dụng tại HSX: 22/7/2013

Phiên giao dịch Phương thức giao dịch Giờ giao dịch
Phiên sáng Khớp lệnh định kỳ (xác định giá mở cửa) Từ 09h00 đến 09h15
Khớp lệnh liên tục Từ 09h15 đến 11h30
         Nghỉ trưa                                               11h30’ – 13h00’
Phiên chiều Khớp lệnh liên tục Từ 13h00 đến 14h30
Khớp lệnh định kỳ (xác định giá đóng cửa) Từ 14h30 đến 14h45
Giao dịch thỏa thuận được thực hiện từ 9h00’ đến 15h00’ ( trừ thời gian nghỉ trưa)

 
 2.Thời gian giao dịch tại HNX: 29/7/2013

Phiên Thị trường niêm yết Upcom
Thời gian Phương thức giao dịch Thời gian Phương thức giao dịch
Phiên sáng 09h00’ – 11h30’ Khớp lệnh liên tục
Lệnh áp dụng: LO, MOK,MAK,MTL
09h00’ – 11h30’ Khớp lệnh liên tục
Nghỉ trưa 11h30’ – 13h00’
Phiên chiều 13h00’ – 14h30’ Khớp lệnh liên tục
Lệnh áp dụng: LO, MOK,MAK,MTL
13h00’ –   15h00’ Khớp lệnh liên tục
14h30’ – 14h45’ Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: Lệnh áp dụng: LO, ATC
·         Giao dịch thỏa thuận được thực hiện từ 9h00’ đến 15h00’ ( trừ thời gian nghỉ trưa)

 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!