Thông báo điều chỉnh tỷ lệ cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo điều chỉnh tỷ lệ cho vay giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu FIT ( CTCP Đầu tư F.I.T) là 0% kể từ ngày 13/8/2015.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!