Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC sở hữu tại Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Ngày đấu giá: 08/12/2017
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 96.235.310 cổ phần
Hình thức đấu giá: Chào bán cạnh tranh
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 25.600 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.350.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.350.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 5.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 150.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 25.600 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 25.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 25.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 25.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 25.600 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.350.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 136.960.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!