Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần phiên đấu giá Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
  3. Địa chỉ: Số 5 -7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 69.571.530.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.647.433 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 36 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 19 NĐT                    Cá nhân: 17 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 131.307.588 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 69.301.227 CP         Cá nhân: 62.006.361 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/12/2015
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 22/12/2015

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!