Thông báo kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải và Thuê tàu

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu kết thúc vào hồi 15h30’ ngày 08 tháng 09 năm 2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Asean Securities”) xin thông báo kết quả tham gia đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 2 1.250.000
Tổ chức trong nước 0 0
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 2 1.250.000

Phiên chào bán cạnh tranh cổ phiếu của SCIC tại CTCP Vận tải và Thuê tàu sẽ được tổ chức vào hồi 16h00 ngày 11/09/2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean – Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!