Thông báo kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần của SCIC tại CTCP Phát hành sách Hà Tây

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần thoái vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC tại Công ty Cổ phần Phát hành sách Hà Tây kết thúc vào hồi 15h30 ngày 25 tháng 11 năm 2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo kết quả tham gia đăng ký tham dự đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Phát hành sách Hà Tây như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 13 358.770
Tổ chức trong nước 7 203.480
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 20 562.250

Ban Tổ chức đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Phát hành sách Hà Tây trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!