Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần CTCP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh tại UBND tỉnh Quảng Ninh

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.208.105 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 18.079 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.100.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.100.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 600.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 500.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 18.089 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 18.088 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 18.089 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 18.088 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 18.089 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.100.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 19.897.400.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/06/2020 đến ngày 15/06/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 11/06/2020 đến ngày 16/06/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!