Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên được tổ chức vào ngày 22/12/2015 như sau:
– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.647.433 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 30.600 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 36 NĐT
Trong đó:    + Tổ chức: 19 NĐT      + Cá nhân: 17 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 131.307.588 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 35 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 127.660.155 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 3.647.433 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 3.647.433 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 274.200 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 30.600 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 274.200 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 274.200 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 274.200 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT
Trong đó:   + Tổ chức: 1 NĐT     + Cá nhân: 0 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.647.433 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.000.126.128.600 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/12/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/12/2015
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/12/2015 đến ngày 29/12/2015

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!