Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV In Trần Phú

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV In Trần Phú được tổ chức vào ngày 23/11/2015 như sau:
– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV In Trần Phú
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 10.959.490 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 17 NĐT
Trong đó:   Tổ chức: 3 NĐT      Cá nhân: 14 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 29.583.690 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 17 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 29.583.690 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 10.959.490 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 800 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 13.000 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 13.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 10.202 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 11 NĐT
Trong đó:    Tổ chức: 0 NĐT     Cá nhân: 11 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 10.959.490 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 111.810.608.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/11/2015 đến ngày 03/12/2015
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/11/2015 đến ngày 30/11/2015

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!