Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Đại lý hàng hải – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN sở hữu

Ngày đấu giá: 02/02/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải – Vinacomin
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 214.755 cổ phần
Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 100.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 162.500 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 162.500 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 112.500 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 50.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 100.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 100.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 100.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 100.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 100.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 162.500 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 16.250.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/02/2018 đến 16h ngày 12/02/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/02/2018 đến ngày 09/02/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!