Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư Bất động sản Hapulico

Ngày đấu giá: 12/02/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.850.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 17.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.870.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.870.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 2.695.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 5.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 18.200 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 17.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 18.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 17.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 17.002 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT  + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.850.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 65.459.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/02/2018 đến 16h ngày 22/02/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/02/2018 đến ngày 26/02/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!