Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 27/09/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 299.338 cổ phần
Mệnh giá: 160.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 162.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 299.400 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 299.400 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 149.700 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 149.700 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 162.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 162.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 162.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 162.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 162.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 299.338 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 48.492.756.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/09/2019 đến ngày 04/10/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 04/10/2019

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!