Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 500.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 15.400 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT    + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 350.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 350.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 250.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 15.400 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 15.400 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 15.400 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 15.400 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 15.400 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT    + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 350.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 5.390.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/08/2017 đến 16h ngày 11/08/2017
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/08/2017 đến ngày 08/08/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!