Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên do Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu sở hữu

Ngày đấu giá: 27/04/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.870.970 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 305.053 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT  + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.870.800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.870.800 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 765.300 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 431.300 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 305.053 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 305.053 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 305.053 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 305.053 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 305.053 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT  + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.870.800 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 570.693.152.400 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 11/05/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2018 đến ngày 09/05/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!