Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Thuận An do CTCP Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa sở hữu

08/09/2017
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Thuận An
2.450.000 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
2.100 đồng/cổ phần
2 NĐT
0 NĐT
2 NĐT
2.451.000 cổ phần
2 phiếu
2.451.000 cổ phần
2.450.000 cổ phần
1.000 cổ phần
2.200 đồng/cổ phần
2.100 đồng/cổ phần
2.200 đồng/cổ phần
2.200 đồng/cổ phần
2.200 đồng/cổ phần
1 NĐT
0 NĐT
1 NĐT
2.450.000 cổ phần
0 cổ phần
5.390.000.000 đồng
Từ ngày 09/09/2017 đến 16h ngày 18/09/2017
Từ ngày 12/09/2017 đến ngày 15/09/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!