Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Ngày đấu giá: 12/11/2021
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000.000 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy phép của UBCKNN
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 143 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 143 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 17.238.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 143 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 17.238.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.250.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 500 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 15.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 15.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 13.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 13.549 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 86 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 86 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 10.000.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 135.492.550.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/11/2021 đến ngày 22/11/2021
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 19/11/2021
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!